Motos Malta lloguer de cotxes i motos a Menorca

Condicions del lloguer

Requisits i documentació

 • L'EDAT MÍNIMA DEL CONDUCTOR SERÀ DE 21 ANYS.
  AQUEST PUNT SERÀ IMPRESCINDIBLE PER LLOGAR QUALSEVOL CILINDRADA I / O MOTOCICLETA.
 • L'EXPERIÈNCIA MÍNIMA DEL CARNET DE CONDUIR DEL CONDUCTOR SERÀ DE 3 ANYS DES DE LA SEVA DATA D'ENTRADA EN VIGOR. IMPRESCINDIBLE PER LLOGAR QUALSEVOL CILINDRADA. HAURÀ DE PRESENTAR SEMPRE EL PERMÍS DE CONDUIR ORIGINAL DEL CONDUCTOR.
 • PER A CONDUCTORS AMB PERMÍS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA, SERÀ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL PERMÍS DE CONDUIR INTERNACIONAL.
 • CONDICIONS DEL PERMÍS DE CONDUIR DEL CONDUCTOR SEGONS CILINDRADA:

  49cc: PERMÍS AM DE CICLOMOTOR O PERMÍS B DE COTXE, EN AMBDÓS CASOS AMB MÉS DE 3 ANYS D'ANTIGUITAT.

  125cc: PERMÍS B DE COTXE O PERMÍS A, A1, o A2 DE MOTOCICLETA. En tots els casos AMB MÉS DE 3 ANYS D'ANTIGUITAT.

  250cc / 300cc / 500cc: PERMÍS A O A2 DE MOTOCICLETA AMB MÉS DE 3 ANYS D'ANTIGUITAT.

Forma de pagament

 • La reserva online s’haurà de justificar amb el corresponent document de confirmació de reserva que Motos Malta S.L. li enviarà a la seva direcció de correu electrònic en el moment de l’aceptació de l’operació, d’acord amb la legislació vigent. El contracte es farà sempre en el moment d’entrega de la moto.
 • El combustible i l’import restant de lloguer si no s’ha pagat 100% online, es liquidarà en el moment d’entrega i formalització del contracte.
 • Motos Malta S.L. li respetarà sempre de manera íntegra les condicions i l’import de lloguer d’acord amb les tarifes vigents en el moment de confirmació de la reserva.
 • Aceptem pagaments al contat i/o amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Mastercard, etc.)
 • No es faran devolucions per cancelacions amb menys de 3 dies d’antelació al moment de la entrega.
 • Qualsevol pròrroga del temps de lloguer s’haurà formalitzar amb la corresponent renovació de contracte i amb la liquidació de l’import de lloguer d’acord amb les tarifes vigents.

Combustible

 • Les motocicletes de qualsevol cilindrada utilitzen benzina sense plom pel seu funcionamient.
 • Qualsevol error amb el tipus de benzina que s’utilitzi pel el repostatge de la moto, així com les possibles averies, supondran el corresponent cost de reparació per part del client. 
 • El  cost econòmic del combustible serà càrrec del client. Motos Malta li entregarà la motocicleta amb el dipòsit de benzina ple. El client haurà de pagar pel combustible l’import de:
  • 7€ per ciclomotors 49cc
  • 10€ per motocicletes 125cc
  • 13€ per motocicletes 250cc o 400cc

El client tindrà, en conseqüència, el dret de tornar la moto amb la quantitat de combustible que cregui oportuna per l’arribada al punt de devolució en perfectes condicions, sense l’obligació de tornar el dipòsit amb un mínim de combustible.

En el cas de llogar un cotxe i degut a la quantitat de combustible, Motos Malta S.L. li entregará el vehicle amb el dipòsit ple de benzina i el client l’haurà de tornar ple, sense obligació de liquidar prèviament l’import del dipòsit de combustible.

Cobertura i assistència

 • L'import de lloguer inclou 2 cascs homologats per la legislació vigent, quilometratge il·limitat, assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria a tercers, servei d'assistència en carretera 24h, el desgast del vehicle i el I.V.A. vigent.
 • L'assegurança contractat serà de responsabilitat civil obligatòria a terceres persones, vehicles o coses amb assistència en carretera 24h i cobertura sanitària LIMITADA NOMÉS PER AL ACOMPANYANT QUE CIRCULI A LA PART POSTERIOR DEL VEHICLE, o terceres persones, vehicles o COSES INVOLUCRATS EN UN POSSIBLE ACCIDENT.
 • En cas que la culpabilitat del sinistre sigui del conductor de la motocicleta llogada per Motos Malta SL queden, per tant, EXCLOSOS DE COBERTURA PER PART DE LA COMPANYIA ASSEGURADORA TANT EL CONDUCTOR COM EL PROPI VEHICLE DE LLOGUER (No obstant això, Motos Malta SL oferirà contractar una cobertura total per danys / sostracció únicament per al vehicle de lloguer per un import superior). EL CONDUCTOR SERÀ RESPONSABLE A TOTS ELS EFECTES DELS COSTOS personals i materials EXCLOSOS DE LA COBERTURA DE LA COMPANYIA ASSEGURADORA. Així mateix, Motos Malta S.L. no cobrirà en cap cas danys personals, materials, indemnitzacions, desplaçaments ni altres costos derivats que no estiguin inclosos en la pòlissa de la companyia asseguradora i / o en el contracte de lloguer. Motos Malta no es fa responsable del desconeixement o incomprensió de la pòlissa de l'assegurança. A la COBERTURA DE DANYS TANT PERSONALS COM MATERIALS QUEDA LIMITADA A DITES CONDICIONS I A LA PÒLISSA DE LA COMPANYIA ASSEGURADORA, que el client declara conèixer mitjançant el següent enllaç en el moment de la reserva i / o lloguer del vehicle. (Enllaç pòlissa)
 • Si la culpabilitat del sinistre recau sobre un tercer vehicle i / o persona, lògicament Motos Malta SL reclamarà jurídicament a la companyia asseguradora contrària o a qui legalment procedeixi, la cobertura dels danys personals i / o materials corresponents ocasionats pel mateix. Els costos d'aquesta reclamació es limitaran a la defensa jurídica proporcionada per la pòlissa de la companyia asseguradora anteriorment esmentada, sempre al jutjat de Menorca.

Penalitzacions

 • En cas de produir-se, l’mport per penalitzacions serà descomptat de la fiança:
  • Perdre un casco tindrà una penalització de 60€.
  • Perdre les claus tindrà una penalització de 50€.
  • Perdre un retrovisor tindrà una penalització de 30€.

Entregues i devolucions

 • L’entrega i la devolució del vehicle es farà a la hora pactada. No es faran devolucions per tornar la moto abans de l’hora pactada al contracte de lloguer.
 • 1 dia de lloguer es contarà com a 24h des del moment d’entrega de la moto a l’oficina central de Motos Malta S.L. En cas de fer l’entrega a un altre punt de l’illa de Menorca, Motos Malta pactarà amb el client l’hora de devolució en funció del punt de recollida.
 • La pròrroga del tiemps de lloguer haurà comunicar-se a Motos Malta amb antelació a la devolució i formalitzar-se per escrit en el contracte de lloguer amb la corresponent liquidació del tiemps de pròrroga d’acord amb les tarifes vigents.
 • En cas de no fer la devolució de la moto en el plaç detallat en el contracte, Motos Malta S.L. es reserva el dret de penalitzar al client amb un import máxim de 300€ en funció del vehicle i en concepte de perjudicis econòmics.

MOTOS MALTA S.L. i la companyia asseguradora no es reponsabilitzen de

 • Infraccions, negligències, despeses per reparacions del vehicle en cas d’accidents produïts pel client, despeses econòmiques, fiscals o administratives per conducció temerària o amb efectes de l’alcohol i/o altres drogues.
 • Conducció del vehicle llogat per part d’alguna persona no detallada en el contracte.
 • Imports econòmics d’averies o desperfectes produïts per l’ús inadequat o temerari del vehicle que no pugui atribuir-se a terceres persones.
 • Comportament inadequat o negligent per part del client cap a l’autoritat o a altres persones.